Cambridge Analytica og morselskapet SCL bannlyses fra Facebook

Cambridge Analytica og morselskapet SCL bannlyses fra Facebook: I følge dagens næringsliv mener Facebook at selskapene har misbrukt dataen om deres brukere uten tillatelse. 50 millioner brukere skal være rammet av dette. Noe New York Times omtaler som en av de største lekkasjene i Facebook sin historie.

Cambridge Analytica og morselskapet er spesialisert på påvirkningskampanjer og har markedsført evnen de har til å påvirke folk, så effektivt slik at de kan endre folks adferd og oppfatninger. De ble også bedt om å overlevere eposter og interne dokumenter til gransking. Av mulig samspill mellom Trump-kampanjen og Russland i løpet av presidentvalget i 2016. I Storbritannia er selskapene i en annen gransking ved rolle for Brexit-kampanjen, som selskapet i følge Dagens Næringsliv skrøt av tidligere, før granskingen. I dag nekter selskapene for å ha noe med dette å gjøre. Det er også flere andre kampanjer og lignende de har vært involvert i.

Falske undersøkelsesprosjekter

De har brukt Facebook lovlig og sannsynligvis ulovlig. De brukte falske undersøkelsesprosjekter for å få ta i dataene til 50 millioner brukere ved hjelp av blant annet frykt. Desto mer informasjon selskapet har om personer, desto mer kan de påvirkes og endre adferd. Cambridge Analytica mener at de har en ide om hele den psykologiske profilen til 230 millioner amerikanere med utgangspunkt i dataene. Dette skaper et utgangspunkt for mye mer målrettet markedsføring. De har i tillegg skrytet over at de bruker frykt som et verktøy, ved å se etter angst/redsel du ikke visste du hadde tidligere. I følge The Washington Post har Facebook vært klar over dette siden 2015, men har ikke suspendert de før nå, når historien kom fram i mediene.

Mine kilder:

https://www.dn.no/nyheter/2018/03/18/1401/Teknologi/facebook-kaster-ut-forsvarets-propaganda-ekspert

https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/03/20/were-you-a-victim-of-cambridge-analyticas-dirty-tricks-the-fact-you-dont-know-is-the-problem/?utm_term=.0fc855691c6a

https://www.cnbc.com/2018/03/21/facebook-cambridge-analytica-scandal-everything-you-need-to-know.html

Facebook filtrerer for å påvirke følelser

Facebook filtrerer for å påvirke følelser ? Facebook har filtrert nyhetsstrømmene til rundt 700 000 brukere for å forstå om dette kan påvirke brukeres følelser. Er dette etisk riktig at de kan gjennomføre dette uten noe tillatelse fra brukerne selv? I følge The Guardian blir Facebook nødt til å filtrere bort enkelte poster, fordi en gjennomsnittlig person får opptil 1500 historier fra sine venner og sider opp i sin nyhetsstrøm, hver gang de oppdaterer siden. Om hver bruker skulle ha fått opp alt og fulgt med på alt dette, hadde enhver bruker blitt overveldet. De forklarer det derfor ved at de gjør det for brukeren sin egen del, ved at de ikke skal gå glipp av noe som kunne vær interessant. Men vet Facebook akkurat hva brukeren finner interessant til enhver tid?

Hvordan Facebook filtrerer for å påvirke følelser:

Siden Facebook har muligheten til å bestemme hva brukerne får se i sin nyhetsstrøm og dermed muligheten til å påvirke følelsene til brukeren. I følge Forbes var følelsene smittsomme ved at når positive uttrykk ble redusert, delte brukerne mindre positive poster, men flere negative poster. Og omvendt når negative poster ble redusert. Facebook gjorde også ett forsøk ved å ta vekk alle poster som kunne vekke følelser, dette førte til at personen ble mindre uttrykt ved å skrive mindre statuser og annet.

Bilde: https://financialtribune.com/articles/economy-sci-tech/79473/mark-zuckerberg-vows-to-fix-facebook

Disse resultatene indikerer at følelsene som blir uttrykt på Facebook påvirker våre egne følelser. Videre gir dette bevis for massiv smitte gjennom sosiale medier. Poenget med forskningen var å se hvordan følelser kan bli spredd rundt i sosiale medier.

I følge NY Times gjorde ikke Facebook noe ulovlig, men de gjorde det ikke riktig ovenfor sine brukere. Brukerne fikk ikke noe beskjed om at de ble overvåket eller at deres følelser ble «manipulert». De kan lovlig filtrere nyhetsstrømmen til brukerne, uten å gi beskjed. Selv til forskning som dette.

Etiske bekymringer

I følge Independent hadde til og med forskeren etiske bekymringer angående metoden. Hvis til og med forskeren var usikker på etikken i dette, hvordan kunne de gå videre med det? Videre sier en professor på Princeton University at det er etisk greit fra regulerings perspektivet, men etikk er en sosial beslutning. Det finnes altså ikke noe helt riktig svar på dette. Siden det er opp til enhver person å avgjøre om det er etisk riktig eller ikke.

Mine kilder:

https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/06/28/facebook-manipulated-689003-users-emotions-for-science/#5205425a197c

https://www.theguardian.com/technology/2014/jun/30/facebook-news-feed-filters-emotion-study

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-manipulated-users-moods-in-secret-experiment-9571004.html